• февруари

    5

    2018
  • 3093
  • 0
ИСТИНА ИЛИ ЛЪЖА? 7 МИТА ЗА ТЕРМОПОМПИТЕ

ИСТИНА ИЛИ ЛЪЖА? 7 МИТА ЗА ТЕРМОПОМПИТЕ

Търсенето на екологични решения за отопление и затопляне на битова гореща вода все повече расте. То е предизвикано както от глобалното затопляне, така и на несигурността за цените на електроенергията и наличието на петролни запаси на планетата. Термопомпените системи са едни от малкото, които са способни да удоволетворяват едновременно очакванията за качество и ефективност на разходите. За да избегнем дезинформираност, решихме с действителни аргументи и обяснения да опровергаем най-често срещаните митове за термопомпите.

1. Термопомпите са прекалено скъпи – Вече не.

Надеждната и добре инсталирана термпопомпа може да намали разходите за отопление на Вашия дом и важен аспект е, че първоначалната инвестиция има много бърза възвръщаемост за кратък период от време.
Когато решите да инвестирате в термопомпа, трябва да знаете, че първоначалната инвестиция може да бъде понякога около 60% по-висока, в сравнение с инвестицията в газов котел, но си заслужава. За да се увеличат максимално ползите от термопомпата и да се спестят още повече средства от редовните разходи на семейството, препоръчваме да се използва подово отопление (където необходимата температура на водата е между 35-40 ° C) или вентилаторен конвектор (необходимата температура на водата трябва да бъде между 40-45° C). Термопомпите наистина са едно еколочигно решение за отопление и охлаждане, за това съществуват програми за субсидиране от държавата. Може да се поинтересувате от действащите програми и да получите подкрепа в инвестицията.

2. Термопомпите имат ниска ефективност при много ниски външни температури – Вече не.

При термопомпите въздух/вода (напр. Belaria), когато външните температури паднат рязко, допълнителния ел. нагревател се активира за времето, в което е необходимо допълнително подгряване. По отношение на този аспект, проектантът задава бивалентна точка, при която термопомпата не покрива в термопомпен режим необходимото отопление за цялата сграда и ще бъде необходимо допълнително подгряване. Подпомагане може да бъде с включване на вградения ел. нагревател в термопомпата или от допълнителен източник като котел и например, когато температурата падне под -5 ° C (бивалентната точка), котелът автоматично да се включва за подпомагане на отоплението и загряването на топлата вода.
Благодарение на най-новите технологии термопомпите въздух/вода постигат ефективно функциониране вече дори при температури под -20 ° C.
Геотермалните помпи (напр. Thermalia) използват подпочвена вода, която се намира много дълбоко под повърхността, където температурата е постоянна почти през цялата година за разлика от външните темепратури, при които се появяват значителни колебания. В България температурите на подпочвените води са между 7 -12° C.

майсторико  майсторико  майсторико

3. Термопомпите се използват само и единствено за отопление – Не е вярно.

майсторикоТермопомпите могат и да охлаждат. Функцията за охлаждане е възможна чрез обръщане на цикъла. Охлаждането на самите помещенията може да се извърши с вентилаторни конвектори и дори се препоръчва. Тръбната мрежа трябва да бъде добре изолирана, за да се избегне образуването на конденз. Температурата на студоносителя е 7 оС подаване и 12 оС връщане.
За охлаждане, макар и пасивно, може да се ползва и водното подово отопление, в което през летния режим преминава студена вода с температура по-висока от 14-18 оС. Ефектът на това охлаждане е по-слаб, тъй като температурата е по-висока, но си има и своето предимство, тъй като с високите температури на студоносителя, термопомпата работи с по-висок коефициент ЕЕR.
В отоплителен режим това е обратно – колкото по-ниска е темепратурата на топлоносителя, толкова по-висок е коефициента СОР.

4. Термопомпите са много шумни – Вече не.

В началото, когато се появиха термопомпите, технологията, която те ползваха беше със стари компресори, които имаха много по-високо ниво на шума от около 76 dB за външното тяло. Днес вече технологиите са много напреднали и нивата на шум са значително намалени. Например за външното тяло на термопомпата Belaria, в режим отопление, стойността е 54-57 dB, в зависмост от големината и мощността термопомпата. На разстояние 5 метра от тялото стойността е около 35-38 dB, а на 10 метра от тялото 29-32 dB. Тези стойности важат, ако външното тяло се намира отпред на сградата. Те се намаляват с 3 dB, ако външното тяло е самостоятелно, но когато се монтира в ъгъл, стойностите се увеличават с 3 dB.
Основните източници на шум са вентилатора и комресора. През последните години се наблюдава сериозно развитие на компресорната технология и нивото на шума е много по-ниско от използваните преди години компресори и вентилатори.

Съществува разлика между общата звукова мощност от съоръженията и възприемането на звука. Усещането за шум се влияе от редица фактори, като например: начин на монтаж, звукоизолация и др.
Ето една интересна статистика за стойностите на шум от различни други източници на шум, която ще Ви помогне да си представите как се усеща шума от термопомпите:
0 dB: тих (слухов праг), акустична лаборатория
10 dB: звукозаписно студио (необичайна тишина)
20 dB: шумолене на листа, тиха градина
30 dB: спалня (спокойствие)
35 dB: интериора в апартамент
40 dB: тих офис, тих глас, библиотека
50 dB: дъжд, тишина, спокоен ресторант
60 dB: кола в движение

5. Термопомпите могат да бъдат използвани само в новопостроени сгради – Не е вярно.

Термопомпите могат да бъдат отлично решение и за реновация на стари сгради. Изборът на точния тип и мощност е много важен. Трябва да се обърне внимание на следните въпроси: какви са вътрешните отоплителни/охладителни тела в системата, на какви работни температури са работили до сега, каква е изолацията на сградата и вида на другите ограждащи елементи – прозорци, тавани, подове, врати. Важно е също да се прецени и какви са ресурсите, които могат да се ползват – дали има подпочвени води, дали може да се ползва енергията на земята (почвата) или ще бъде използван въздухът като основен ресурс.
Термопомпите въздух-вода са много сходни с климатик с външно и вътрешно тяло с хладилна линия, свързана с две медни тръби. Вътрешното тяло се свързва със съществуващата отоплителна/охладителна инсталация. В апартаментите се препоръчват термопомпи въздух-вода, а геотермалните помпи са подходящи за къщи, особено новопостроени сгради, тъй като е необходим сондаж.
Друга препоръка е при вече построени сгради да се направи оценка на топлинните загуби, защото неправилно изчислените стойностти ще доведат до лош резултат при затоплянето и охлаждането на помещенията.

6. Термопомпите заемат много място – Не е вярно.

майсторикоГеотермалните термопомпи Thermalia заемат приблизително същата площ, каквато и газовият кондензен котел UltraGas например. И в двата случая, се изисква специално проектирано котелно техническо помещение.

Термопомпата въздух-вода от Belaria SRM е много по-компактна и без изисквания за специално техническо помещение. Външното й тяло е с размерите на обикновено климатично тяло за малките мощности до 8 kW, а за по-големите то е просто с двойна височина. Вътрешното тяло може да бъде обикновен хидробокс или с вграден бойлер. В първият случай тялото се монтира на стена с размери около един горен кухненски шкаф, а когато е с вграден бойлер е монтирано на пода и е с габаритите на един средно голям хладилник.

7. Термопомпите изискват чести ревизии – Не е вярно.

майсторикоПри монтаж на термопомпи не се изискват специални разрешения, както при газовите котли, за които има изисквания към техническото помещение и отделно задължително разрешение, което се дава на всеки две години. Също така, котелът изисква и многобройни операции, които да гарантират неговата ефективна и сигурна работа: почистване на горелката, почистване на горивната камера, проверка на газовия вентил, газов комин и анализ на изгорелите газове. Единствената проверка за термопомпата вода-вода е концентрацията на гликол на първичния топлообменик, за да се избегне замръзване.

Препоръчва се все пак, специалистите да правят сервизиране на всеки 2 години, за да се осигури оптимална рабоота, но в нкакъв случай това не е задължително, както при котлите.

Източник: hoval.bg

COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Latest Posts
Most Viewed
Text Widget

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida Vehicula Dolor

© Copyright 2017 Майсторико ЕООД