• юли

  11

  2017
 • 2739
 • 0
ПАСИВНА КЪЩА… КАКВО Е ТОВА?

ПАСИВНА КЪЩА… КАКВО Е ТОВА?

Пасивната къща представлява строителен стандарт по целия свят през последните 20 години. Tова са сгради, които осигуряват комфорт както през лятото,така и през зимата. Имат много добра изолация и затова им е необходимо 90% по-малко енергия за отопление в сравнение с конвенционалните сгради. В резултат на ниската консумация на енергия не е необходимо да се използват активни отоплителни системи, така че пасивните сгради могат да се отопляват само от предварително затопления въздух.

Какво е това пасивна къща?

 • строителен стандарт, както в Европа, така и в останалия свят
 • уютна за обитаване както през зимата, така и през лятото
 • с много добра изолация
 • с много добро уплътнение
 • с механична система на вентилация с рекуперация
 • стандартът на пасивната къща може да се постигне само чрез комбинация на технологията, дизайна и материалите

Какво е „пасивна къща“– дефиниция (според Passivhaus Institut)  Пасивни къщи са сградите, които се нуждаят от много малко енергия за отопление и затова не са им необходими активни системи за отопление.Тези къщи могат да се отопляват „пасивно“, само от използването на вътрешни източници на топлина и на проникналата през прозорците слънчева топлина, както и на минимално доотопляване със свеж въздух.

Критерии на пасивната къща (според Passivhaus Institut)

 • Специфична нужда от  енергия за отопление max. 15 kWh/m² годишно
 • Специфична необходима първична енергия за отопление, охлаждане, PTV, електрическа енергия за всички домашни уреди – max. 120kWh/m² годишно
 • Топлинно натоварване – max. 10 W/m²
 • Въздухопроницаемост при n50 – max. 0,6/h (брой изменения на въздуха)
 • Комфорт през зимата– работна температура ≥ 20°С

Основни принципи на пасивната къща – Основни принципи, които трябва да се спазват при проектирането са: компактна форма на сградата, южна ориентация на сградата (ако е възможно, но не е задължително) и избягване на термо мостовете.

майсторико

В пасивната къща е необходимо да се постигне висока степен на уплътнение на стени и тавани, за да се избегне  „изтичането“ на въздух през отвори в конструкцията, което може да доведе до конденз, загуба на топлина и до структурни повреди в конструкцията. Доброто уплътнение  изисква внимателно проектиране и извършване

майсторико

Суперизолация – Всички непрозрачни повърхности на топлинната обвивка трябва да бъдат изолирани така, че коефициентът на топлопреминаване да бъде по-малък от 0,15W/(m² K). В практиката това се осигурява от слой топлоизолация с дебелина 20-30 cm.Много важна част на системата за изолация са и прозрачните повърхности на топлинната обвивка- прозорци и врати.Коефициентът на топлопреминаване през прозорците и вратите трябва да бъде по-малък от 0,80W/(m² K), което се постига чрез трислойни стъклопакети, с профили с ширина >86mm и с много прецизен монтаж.

Комфортна вентилация

майсторико

В пасивната къща системата на комфортна вентилация играе ключова роля, защото осигурява въздух, който е чист, без прах, премахва влажността и мириса, които могат да се появят във външния въздух. Естествената вентилация през прозорците също така е позволена, но трябва да се има предвид, че в този случай топлинните загуби са по-големи.

Комфортната вентилация с рекуперация (връщане на топлината) намалява топлинните загуби чрез вентилацията.

Обновяеми източници на енергия  Слънцето е най-големият източник на обновяема енергия и тази енергия може да се използва с помощта на два вида слънчеви колектори:

 • Колектори, които превръщат слънчевата енергия в електрическа (фотоволтаична конверсия)
 • Колектори, които я превръщат в топлинна енергия (топлинна конверсия)

В зависимост от положението на обекта е възможно да се използват и двата вида, но трябва да се води сметка кой е най-подходящият, както и кое е точното му предназначение. С развитието на новите технологии и понижението на цените на соларните колектори, те стават все по-популярни и се превръщат в една бързо изплащаща се инвестиция  за който и да било обект.

Топлинни помпи – Топлинните помпи функционират като топлообменник и използват геотермичните условия  на земята, постоянната температура през цялата година. Имат функция на затопляне и охлаждане на сградите. Около обекта се поставят:

 • вертикална сонда (на дълбочина до 50 m)
 • хоризонтална (на дълбочина до 1,5-2,5 m)

Това е най-ефективният вид отопление/охлаждане, защото температурата на земята е постоянна на по-голяма дълбочина, така практически се извършва отопляване съответно охлаждане.

Домашни уреди – При много малка необходимост от енергия за отопление и за затопляне на вода нараства дялът на енергия, който използват уредите. Благодарение на модерните уреди, които пестят енергия (А, А+, А++), възможно е тази част в изразходването на енергия да се намали.

Инвестиция, която се изплаща! – Примери от практиката показват, че разходите за изграждането на пасивна сграда не трябва да бъдат по-големи от разходите за изграждане на конвенционална сграда. Първоначалната инвестиция в пасивна сграда е по-висока  с около 15% от инвестицията в конвенционална сграда, но ако вземем под внимание и комуналните разходи, вече в осмата година цените в инвестициите се уеднаквяват. И след това през цялото време живеем в комфортна пасивна къща и пестим.

майсторико

Източник: www.knaufinsulation.bg

COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Latest Posts
Most Viewed
Text Widget

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida Vehicula Dolor

© Copyright 2017 Майсторико ЕООД