Oписание

Ангажимент на Майсторико ЕООД е изпълнението на стоманобетонов ограден цокъл по границите на имота, който да послужи за основа на временното ограждение на обекта, а в последствие и за основа на постоянната ограда. Поради локацията на обекта и високите подпочвени води в района се налага надигане и вертикално планиране на имота.

Проект Ограда и вертикална планировка
Място обл. София, с. Герман
Завършен Юни 2018
© Copyright 2017 Майсторико ЕООД