майсторико

Описание:

Обект на работа е мениджмънт на довършителни работи в мултифункционална сграда на фирма АРТ 93. Изграждане на цялостна концепция за изпълнение, инвеститорски контрол и технически контрол на изпълняваните строително-монтажни работи. Избор на проектантски екип за функционално райониране и интериорен дизайн. Планиране, съставяне на бюджетна рамка на изпълнението и съдействие за въвеждане на обекта в експлоатация.

Проект Мениджмънт на довършителни работи в мултифункционална сграда
Клиент Арт 93
Локация гр. София
Завършен Юли 2017
© Copyright 2017 Майсторико ЕООД