Описание

Проектът представлява цялостна реконструкция на съществуваща еднофамилна сграда с частично ново строителство и инженеринг. Изпълнението е планирано на два етапа – екстериорна и интериорна част. Първо се реализира новото строителство заедно с екстериорната реконструкция на сградата. На Майсторико ЕООД е възложено цялостното изпълнение на проекта. Характерни особености на изпълнението са сложност на новото строителство поради затруднения достъп до обекта, превръщане на стандартния покрив в дизайнерско решение в алпийски стил, усвояване на вътрешните пространства чрез изграждане на междинна дървена конструкция и реализиране на нова, площадкова ВиК система с пречиствателно съоръжение. За всяка част от изпълнението се подбират внимателно работните детайли и влаганите материали.

Проект Реконструкция на къща с допълващо застрояване
Локация гр. Банкя
Завършен Април 2020
© Copyright 2017 Майсторико ЕООД