Описание

Нов проект за компанията е изпълнение на още една еднофамилна къща. Поетият ангажимент е до степен завършеност за Акт 14, т.е. изпълнение на грубите строително-монтажни работи и покрива на сградата. Характерни за проекта са традиционното високо качество на изпълняваните работи, оптимизиране стойността на изпълнението и изпълнение на покрива със системно решение.

Проект Строителство на еднофамилна сграда
Локация обл. София, с. Лозен
Завършен Март 2022
© Copyright 2017 Майсторико ЕООД