Описание

На компанията е поверено изпълнение на грубия строеж на сградата. Характерни за проекта са повишена сложност предвид наличието на съществуваща сграда, кратки срокове за изпълнение и оптимизиране на стойността на строително-монтажните работи.

Проект Строителство на пристройка
Локация София, кв. Студентски
Завършен Февруари 2022
© Copyright 2017 Майсторико ЕООД