Описание

Нова задача за Майсторико ЕООД е изготвяне на инвестиционен проект по всички части в техническа фаза на еднофамилна жилищна сграда. Характерно за обекта е индивидуален подход при проектирането съгласно изискванията на Клиента и спазване на най-съвременните норми и тенденции в жилищното строителство.

Проект Проектиране на къща
Локация с. Лозен
Завършен Септември 2020
© Copyright 2017 Майсторико ЕООД