Описание

Обектът е първия за Майсторико ЕООД от тип „Design & Build“. Проектът е разработен съгласно индивидуалните изисквания на Клиента и отговаря изцяло на съвременните норми и високи стандарти за функционалност и енергийна ефективност. Конструкцията е стоманобетонова до кота нула и стоманена над нея. Покривът е решен като плосък в по-голямата си част и скатен в зоната на дневната за постигане на допълнителен уют. Фасадните облицовки са заложени с естествени материали. Проектът е еталон за достигнат оптимален баланс между комфорт и стойност.

Проект Проектиране и строителство на сглобяема къща
Локация обл. София, с. Лозен
Завършен Етап проектиране - Октомври 2018
Завършен Етап конструкция и черупка - Декември 2019
Завършен Етап интериорни СМР - Ноември 2020
© Copyright 2017 Майсторико ЕООД