Описание

На Майсторико ЕООД е поверено строителството на двуфамилна жилищна сграда. Ангажимент на компанията е изпълнение на грубия строеж и покрива на сградата. Проектът се характеризира с високо качество на изпълняваните работи, влагане на съвременни материали, но и с редуциране на стойността.

Проект Строителство на двуфамилна сграда
Локация гр. София, жк. Камбаните
Завършен Юни 2021
© Copyright 2017 Майсторико ЕООД