Описание

Майсторико ЕООД стартира изпълнението на нова, еднофамилна сграда. Ангажимент на компанията е изпълнение на грубите строително-монтажни работи и външни и вътрешни инсталации. Характерно за проекта са високо качество на изпълняваните работи, влагане на съвременни материали и в същото време оптимизиране стойността на изпълнението.

Проект Строителство на еднофамилна сграда
Локация обл. София, с. Лесново
Завършен Юни 2020
© Copyright 2017 Майсторико ЕООД