Описание

Майсторико ЕООД стартира изпълнението на нова еднофамилна къща. Ангажимент на компанията е изпълнение на грубия строеж на сградата. Проектът е изключително интересен, с разчупена планировка и многоскатна покривна конструкция. Теренът около обекта е стръмен и е решен с множество подпорни стени и откоси.

Проект Строителство на еднофамилна къща
Локация гр. София, с. Панчарево
Завършен Юни 2020
© Copyright 2017 Майсторико ЕООД