Описание

Екипът на Майсторико изпълнява строителството на еднофамилна къща в района на столицата. Ангажимент на компанията е изпълнение на грубите строително-монтажни работи и покрива на сградата.

Проект Строителство на къща
Локация с. Негушево
Завършен Септември 2022
© Copyright 2017 Майсторико ЕООД