Описание

Екипът на Майсторико изпълнява строителството на вила в района на столицата. Ангажимент на компанията е изпълнение на грубите строително-монтажни работи и покрива на сградата. Изпълнението е стегнато и качествено. Строително-монтажните работи са приключени в рамките на 70  дни.

Проект Строителство на вила
Локация обл. Перник, с. Големо Бучино
Завършен Юни 2021
© Copyright 2017 Майсторико ЕООД