COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Download Brochures
Download BrochureDownload Summary
майсторико
майсторико

Проектиране

Всеки проект стартира от идея. Идея прерастваща в цел, а целта – в реалност. Тази идея следва ясно да се анализира, за да се открият подходящи алтернативи и реални решения. Разработката на няколко идейни варианта е възможен сценарий, за да се стигне до онзи, който най-добре отговаря на изискванията и покрива потребностите.

Един проект трябва да отговаря на съвременната нормативна уредба с все по-завишени критерии за качество. Колкото по-грандиозен е той, толкова повече следва да се детайлизира на етап проектиране. Именно добре измислените детайли свеждат грешките по време на изпълнение до минимум.

Екипът на Майсто‘рико може да се погрижи за цялостно проектиране по всички задължителни и препоръчителни части в зависимост от вида на проекта – жилищен, обществен или промишлен, някои от които са следните:
• Архитектура – планове, разрези, визуализации, спецификации;
• Конструкция – изчисления, планове, разрези, спецификации;
• Инсталации – Електро, ВиК, ОВиК – изчисления, планове, аксонометрии;
• Геология – хидрогеоложки доклад;
• Геодезия – планове, заснемане и работно трасиране;
• Енергийна ефективност;
• План за безопасност и здраве;
• План за управление на строителните отпадъци;
• Работни схеми и детайлни чертежи.

В зависимост от обекта – новострояща се сграда, реконструкция или реновация, заданието на Клиента и етапите на изпълнение, смяна на предназначение или запазване на функциите, проектът може да е с официален или с работен характер.

Защо да изберете нас

Компанията “Майсто̀рико“ е създадена да удовлетвори нуждите и на най-взискателните Клиенти. Предлагаме комплексни услуги и се отнасяме коректно и отговорно към всеки поет ангажимент. Отличителните ни черти са:

  • Цялостно изпълнение на Вашия проект;
  • Креативност и гъвкави решения;
  • Разработване на детайлна концепция;
  • Оптимизиране на разходите за проекта;
  • Бързо, качествено и чисто изпълнение;

Актуални и завършени проекти в тази категория:

© Copyright 2017 Майсторико ЕООД