COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Download Brochures
Download BrochureDownload Summary
майсторико
майсторико

Реконструкция

Старите постройки или части от тях имат своя чар, но и характер. Те са изпълнявали функцията си за известен период от време, след което, по една или друга причина, се налага да се преустроят. Дали поради смяна на собственост или заради смяна на предназначението им, това е без значение. Възможно е само части от тях да се нуждаят от подмяна, за да заработят отново пълноценно.

Реконструкцията на един такъв проект изисква обстоен анализ и внимателно планиране. Често, подобно на частите на стар автомобил, за подмяна се оказва, че са конструктивни елементи с нарушена носимоспособност, чиято роля е съществена от гледна точка на стабилност и безопасност. Затова при стартиране на подобен проект, първата задача е да се окачестви съществуващата конструкция на сградата. След като се оценят резултатите, може да се пристъпи към следващите етапи – фукционално препланиране на помещенията и изпълнение.

Подобни проекти не са за подценяване първо поради съхраняване историческата стойност и второ заради значително по-малките разходи за изпълнение на конкретния обект, в сравнение с новоизграждащ се такъв. В зависимост от степента на изменение голяма част от вече изпълнените строително-монтажни работи би могло да се запазят. Дори е възможно да са частично обитаеми по време на преустройството.

Независимо дали става въпрос за цялостна реконструкция или превръщане на подпокривното пространство в пълноценно помещение, ние можем да се справим и знаем как да се случи това.

Защо да изберете нас

Компанията “Майсто̀рико“ е създадена да удовлетвори нуждите и на най-взискателните Клиенти. Предлагаме комплексни услуги и се отнасяме коректно и отговорно към всеки поет ангажимент. Отличителните ни черти са:

  • Цялостно изпълнение на Вашия проект;
  • Креативност и гъвкави решения;
  • Разработване на детайлна концепция;
  • Оптимизиране на разходите за проекта;
  • Бързо, качествено и чисто изпълнение;

Актуални и завършени проекти в тази категория:

© Copyright 2017 Майсторико ЕООД