COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Download Brochures
Download BrochureDownload Summary
майсторико
майсторико

Строителство

В нашата култура домът е нещо специално, нещо свято. За разлика от много европейски, а и световни народи ние, българите, трудно, а и някак неохотно живеем под наем, в нечие чуждо жилище. Всеки българин мечтае за негов дом, съобразен с приоритетите и изискванията му. Затова обръщаме особено внимание на този дял от предлаганите услуги, а именно строителство на Вашия дом.
Реализирането на един такъв проект изисква както теоретични знания, така и опит, и постоянство; взимане на правилни решения в точния момент, мъжка сила и професионално отношение, за да се постигне качествено изпълнение с оптимални средства. От съществено значение е както изборът на подходящи материали, така и употребата на съвременни технологии.
На база натрупания опит в изпълнението на големи жилищни, обществени и производствени обекти, ние знаем кое е важно и кое пренебрежимо в строителството на Вашия проект. Прилагаме същите съвременни похвати и най-нови технологии, използвани на най-значимите обекти в страната с едничката цел – постигане на висококачествен строителен продукт и поддържане на високо професионално ниво.
Затова, независимо дали сте решили да построите сезонна резиденция или целогодишно жилище, ние можем да помогнем в реализирането на тази Ваша мечта от първа копка до ключ. Изграден от дърво, метал или стоманобетон в зависимост от нуждите и разбиранията за конкретния проект, той трябва да отговаря на съвременните стандарти и да изпълнява предназначението си десетилетия наред.

Строителният процес на една традиционна сграда може условно да се раздели на четири етапа, следвайки последователността на изпълнението.

Груб строеж. В него се включват земни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи, както и зидарски работи. Често към етапа на грубия строеж се причисляват и покривните работи, за да може изпълнената конструкция да бъде защитена от атмосферни условия и готова за последващи строителни процеси. Поради големия обем от работа и влагани материали, стойността на етап груб строеж на една сграда често надвишава половината от общата стойност на изпълнението. Важно условие, за да се постигне качествена и надеждна конструкция на сградата е да не се допускат компромиси във влаганите в грубия строеж материали.

Инсталационни работи. Това е много съществен етап от гледна точка на експлоатация и постигане на комфортна за обитаване среда. Тук спадат изграждането на водопровод и канализация, електроинсталация, както и изграждането на инсталации за отопление, вентилация и климатизация на сградата.

Трети етап от строителния процес са довършителни и монтажни работи, както в сградата, така и изпълнието на фасадите на сградата. Това са изграждането на финишни покрития по подове, стени и тавани, както и основата за тях, изпълнението на топлоизолация, мазилка и декоративни елементи по фасадите.

Последният, четвърти етап, е изпълнението на вертикална планировка. Това са онази съвкупност от строително-монтажни работи, която придава завършен вид на пространствата около сградата. Огради, входни портали, настилки, озеленяване, както и необходимите за тях конструктивни елементи. Изпълнението на тези елементи е препоръчително да се случи още на етап груб строеж.

Защо да изберете нас

Компанията “Майсто̀рико“ е създадена да удовлетвори нуждите и на най-взискателните Клиенти. Предлагаме комплексни услуги и се отнасяме коректно и отговорно към всеки поет ангажимент. Отличителните ни черти са:

  • Цялостно изпълнение на Вашия проект;
  • Креативност и гъвкави решения;
  • Разработване на детайлна концепция;
  • Оптимизиране на разходите за проекта;
  • Бързо, качествено и чисто изпълнение;

Актуални и завършени проекти в тази категория:

© Copyright 2017 Майсторико ЕООД